A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel./fax (0 91) 307 06 46
tel. kom. (0) 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 9:00 do 16:00.


Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680


WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" jest organizacją pożytku publicznego, która już od 20 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością w ich dążeniach do samodzielnego, życia. Szczególną troską Stowarzyszenie otacza dzieci i młodzież.
Wszystkie działania podejmowane przez organizację zmierzają do realizacji jednego celu, którym jest usprawnianie społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprzez eliminowanie dysfunkcji, doprowadzenie do integracji tych osób z ich środowiskiem. Stowarzyszenie jest aktywnym "aktorem" życia społecznego - propagatorem praw i potrzeb osób niepełnosprawnych w regionie, a także w Polsce. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym uczestniczy w konsultacjach społecznych przy opracowaniu i wdrażaniu programów i dokumentów strategicznych. Jest inicjatorem obywatelskich projektów, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna.

Aktualności

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w listopadzie 2014 roku oddało do użytku wyremontowany obiekt mieszczący się przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a w Szczecinie. Prowadzona jest w nim działalność opiekuńcza oraz diagnostyczno-rehabilitacyjna. Wyemontowana placówka jest trzy razy większa od tej, w której wcześniej (al. Boh. Warszawy 27b) była prowadzona rehabilitacja podopiecznych (1350 m2 powierzchni użytkowej).
Wyremontowany budynek spełnia wszelkie standardy urbanistyczne i architektoniczne ustanowione dla budynków przeznaczonych do tego typu działalności. Wewnątrz obiektu zamontowana została winda, która ułatwia osobom z zaburzeniami narządu ruchu poruszanie się pomiędzy poszczególnymi piętrami. Na zewnątrz wybudowana została droga dojazdowa wraz z parkingiem dla osób niepełnosprawnych. W nowej placówce prowadzona jest w formie rozszerzonej, obecna działalność terapeutyczno-rehabilitacyjna, a ponadto utworzone zostały również Przedszkole Specjalne i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania naszego nowego Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza".

Zarząd Stowarzyszenia

Kalendarium